Mervizmus

Sziasztok! Ez itt az IdeoLog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív, értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, hogy más emberek (ez esetben a nézőink) hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok a véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet.

Ebben a részben Gazdag Dáviddal fogunk interjút készíteni az általa vallott mervizmusról. Ez tulajdonképpen a saját vallásfilozófiai nézete, amit ő nevezett el így.

1. Mivel erről nem tudhatunk semmit, kérlek, ismertesd a vallás lényegét! Térj ki arra, hogy milyen különböző vallásokból, mítoszokból és tanításokból raktad össze saját vallásodat. Például kíváncsi vagyok arra, hogy teista, deista vagy panteista vallásról van-e szó, illetve, hogy többistenhívő vagy egyistenhívő vallás-e? Esetleg dualista vagy monista?

Sziasztok! A filozófiámat hosszú éveken át alakítottam ki. Sok vallást tanulmányoztam és sok szent szöveget volt lehetőségem elolvasni. Egy időben elvesztettem a hitem, amikor elegem lett a katolikus misékből és egyházi szertartásokból, mert túl sok szabályt és írást kellett betartani. Elhidegültem a közösségüktől, mert a szeretetet prédikálták, pedig közösségen belül sok volt az utálat a másik iránt. Bort ittak és vizet prédikáltak, amiből elegem lett és haragudtam rájuk és Istenre. Elhagytam hitemet egy időre. Aztán egy nap elkezdtem lapozgatni a Bibliát, és sok bölcsességet olvastam. Így elsőre furán hangzik, de a közösségben nem nagyon olvastunk Bibliát, inkább a papot hallgattuk. Megismertem Jézust és sokat olvastam – főleg az Evangéliumokat. Megértettem az igazi szeretetet, és megismertem az igaz Istent. Elmerültem a filozófiájukban és meg akartam érteni a Bibliát. Azután találkoztam egy Wikipédia cikkel, ahol Apokrifekről lehetett olvasni. Rájöttem, hogy rengeteg más, Bibliából kimaradt ókori szent szöveg is ír Jézus Krisztus életéről és megdöbbentett, hogy más akkori Keresztény közösségek mennyire mást hittek.

Olvastam a teljes Nag- Hammadi könyvtárat, Júdás Evangéliumát, papirusz töredékeket, rengeteg szöveget fordíttattam át egyik barátommal Angolról Magyarra(erre azért volt szükség, mert nem találtunk az adott szövegnek Magyar fordítást). Építgettem szép lassan a hitemet. A Gnoszticizmus által ismertem meg Zoroasztrész profétát és Istenét, Ahura Mazdát (Ami annyit tesz; „Bölcs Úr”). Olvastam a Zend-Avesztát. megismerkedtem a Zoroasztrizmussal, illetve a dualizmussal, ami alapja lett a Mervizmusnak. Megismerkedtem a Manicheizmussal, a Buddhizmussal, a Szikhizmussal. Megismerkedtem az Iszlámmal, és elolvashattam a Koránt, illetve Mohamed Próféta életét. Aztán jött a felismerés, hogy mindegyikben van azonos igazság, ami mind ott van. Rájöttem, hogy Isten akarata nem csak egy vallásra szűkül le; az Ő univerzális akarata mindenhol ott van, legyen az bármilyen vallás. Ő az Igazság, a Fény, és nem számít, hogy melyik valláshoz, vagy kaszthoz, néphez, vagy bármi máshoz tartozunk e: Isten bennünk él.

Két alapvető dolog van a világon; van jó és rossz, Fény és sötétség. Isten mindennek párt teremtett, hisz ha nem lenne gonosz, nem ismernénk a jót, mert nem lenne rá fogalmunk. Nem gonosz Isten, hanem semleges. Isten, bár egy dolog, két személyre osztható; az Atyára és az Anyára. Olyan, mint egy mérleg; a mérleg két karja Isten két személye, de egyet alkotnak; a mérleget. Ezt hívom a mérleg filozófiájának. Fontosnak tartom a Prófétákat és tanításukat, mert ők Istentől kapták Bölcsességüket. A Próféták Jézus, Mohamed, Buddha, Zoroasztrész, Mózes, Énokh, Mani, Nának és János Próféták. Őket tekintem Istentől küldöttnek. Ami fontos, hogy Jézus Krisztust nem tekintem Isten Fiának, legalábbis nem abban az értelemben, hogy a Szentháromság egyetlen „Fia/Gyermeke” volna. Jézus csak Próféta volt, de a Mervizmusban a legfőbb Próféta, ezen kívül ő annyiban különbözik az emberektől, hogy az ő Lelke a Mennyekben lett megteremtve, még az ember lelke az anyaméhben. Erre azért volt szükség, mert Isten terve az volt, hogy elhozza az embereknek a Megváltást, ezért Jézus, (habár nem úgy Isten Fia, mint ahogy a Katolicizmus tanítja) lett a Megváltó, aki feladatul kapta Istentől, hogy megváltsa az emberiséget, illetve Próféta legyen. A többi Próféta Lelke ugyan az Anyaméhben lett megteremtve, de Isten bölcsességgel áldotta meg, hogy Próféták lehessenek. Minden ember Isten Gyermeke, Jézus a legközelebbi Fia, aztán a Próféták és a Bölcsek, Tanítók, végül minden más ember. De ez nem azt jelenti, hogy az átlagember kevesebbet érne, csak nekik nem volt akkora feladatuk, mint a Prófétáknak. Minél nagyobb a felelősség, annál nehezebb a súly is, amit cipelniük kellett. Így a Próféták élete nem volt könnyű, hanem küzdelmes volt.

 

 

2.       Van esetleg saját – úgymond – szentírásod? Vagy tervezel ilyet? Valamilyen írást, ami lefekteti a vallás alapjait, és amiből tanulni, informálódni lehet.

Írok Szentírást, amely könyvet Abászriának hívok (A szó jelentése mervül szó szerint „Szent Könyv”). Több könyvet írok belé; eddig van egy Zsoltáros könyv, pár Evangélium, amiből az egyik Evangéliumot „Dávid Evangéliumának” hívom. ennek több fejezete van, amik nem túl hosszúak, hanem lényegre törők és mindegyik fejezet szól valamiről, például az ’Anyák’ fejezetében kifejtem, hogy milyen egy jó anya, illetve hogy Isten előtt Szent egy jó anya. Más fejezetben kifejtem a Bölcsességet, megint másban Jézusról írok, illetve írtam egy fejezetet Tengrinek, aki a tengrizmus Istene, de számomra Tengri az Isten egyik megnyilvánulása, csak egy másik vallásban, ahol így ismerték meg. A Zsoltáros könyvbe imádságokat, zsoltárokat illetve himnuszokat írok. Az egyik himnusz címe „Az Égi Tűz” nevet viselni. Írok még Teremtés- mítosszal foglalkozó iratot, ennek címe „A Teremtés”. Itt kifejtem, hogy mi a filozófiám a Teremtés részeiről; 4 részre osztom: az első a Mindenség előtti állapot, amikor Isten még „egyedül” volt a „semmiben”, aztán megteremtette a Mennyeket és a poklot, ami a második fázis. A harmadikban a földi világot teremti, illetve az állatokat, aztán a negyedikben pedig az embert. Van egy mondás Evangéliumom is, ezt kicsit könnyebb írnom, mert csak összegyűjtöm a Próféták mondásait benne. Vannak bonyolultabb filozófiákkal foglalkozó irataim is, azokat hosszabban fejtem ki.

 

 

 

3.      Mik a főbb tanítások? Miből tevődik össze a mervizmus alapvető erkölcse? Mondj néhány olyan dolgot, ami erkölcstelennek számít, illetve, amik különösképp erkölcsösek a saját rendszeredben!

Sok dolog van, amit vallok, amiket követni kell, hogy eljussunk a tiszta elmeállapothoz, és megtaláljuk önmagunkat és Istent. Erkölcsösnek számít a szeretet; ha szeretjük egymást és tiszteljük kölcsönösen a másikat. Elutasítom a háborúskodást és az erőszakot. Erkölcstelen szerintem a gyereket megverni nevelési szándékból, továbbá elutasítom a gyilkosságot. gyilkosságnak számít az abortusz is, de van pár kivétel, amikor megengedett, például önvédelemnél. nem utasítom el a vegetarianizmust, de megehetjük az állatok húsát, hisz a természetben is rengeteg ragadozó állat él. kedvtelésből azonban ne vadásszunk le állatokat, csak táplálkozás céljából. Fontos dolog, hogy örüljünk az apró dolgoknak; például ha rossz napod van, és valaki ad egy csokoládét neked, örülj neki és adj hálát, hogy gondolt rád. Sokan vannak, akik nem képesek örülni a kicsi dolgoknak, mert a nagy dolgokat akarják. de aki a kicsinek nem tud örülni, az a nagyot sem fogja értékelni. legyünk elégedettek és hálásak azért, amink van, és ne siránkozzunk. a panaszkodás nem segít. egyszerűbb gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget.

A házasság szent dolognak számít, azonban a válás is helyes, ha a két fél nem akarja már a kapcsolatot vagy csak toxikus a házasság; ebben az esetben el lehet válni. Fontos a tanulás, a tudás gyűjtése, illetve olvasni kell a szent könyveket, amiből erkölcsösséget és bölcsességet tanulhatunk. Fontos az elfogadás, ha valaki valamiben más, akár szexuális úton akár érdeklődéskörileg, vagy bőrszínileg, azt fogadjuk el, hisz benne is ott van Isten, és ő mindenkit szeret. Bűnnek számít a könyvek pusztítása, mivel az a tudás elpusztítását jelenti és bűnös cselekedet. Szabad az alkohol fogyasztás, viszont csak mértékkel és a bor ugyanúgy Szent ital, azonban a víz, a vér és az ondó is Szent, mert mindre szükség van az életben; a víz táplál, a vér gyógyít az ondó pedig nemz; a gyermek a test gyümölcse. A bor viszont nem életben maradási szándék miatt Szent, hanem az adja a Bölcsességet, illetve azt szimbolizálja.

 

 

4.      A mervizmusban van túlvilág, mint a kereszténységben a mennyország? Ha igen, mi a szerepe ennek a túlvilágnak?

Létezik a Mennyek Országa, ahol Isten lakik, de ez nem odaát van, vagy esetleg az égben, ahol a madarak megelőznek, vagy a vízben, ahol a halak, hanem a Mennyek Országa bennünk és körülöttünk van, és már életünkben elérhetjük. aki megtalálja önmagát és Istent, az, ha meg is hal, örökké az Istennel lesz a Mennyekben. Istennel egyesülünk mindannyian, mert belőle lettünk, és hozzá is térünk vissza. Mivel dualista hit, így létezik a Mennyeknek egy ellenpólusa, a pokol, ami ugyanúgy szellemi állapot. A pokol az Istentől való örök elszakadást jelenti, ahol nem léphetünk már kapcsolatba vele többé. Míg a Mennyekben eggyé válunk Istennel és önmagunkkal, a pokolban elveszve bolyongunk keresve Istent és önmagunkat, de egyiket sem találjuk meg. Míg a Mennyekben a Fény és Igazság lakik, addig a pokol az örök sötétség és hazugság hazája.

 

 

5.       A vallásod mit tanít? Van szabad akarata az embernek?

A vallásom tanításának lényege, hogy van Isten, és ez az Isten bennünk él; lényegében a Szellemünk Isten maga. Eggyé kell válnunk Istennel, és megtalálni önmagunkat, ezzel a két feltétellel pedig bejutunk a Mennyekbe. A főparancsolat pedig így hangzik; „Szeressük Istent és egymást.” Isten hasonlatossá tett minket Önmagához, és szabadakaratot adott az emberiségnek. Miután ezt megtette, az emberek gondjára bízta a földet, hogy mi gondozzuk. Olyan ez, mint amikor ránk bíznak valamit, hogy vigyázzunk rá. Isten velünk van most is, figyel minket, de ritkán szól bele a földi dolgokba; csak ha nagyon muszáj. Isten nem büntet, hanem vezet. Ha gödörbe estél, Ő kihúz onnan. Ha elcsúsztál, Ő felsegít, ha elestél, akkor talpra állít.

Ha valaki tudatlan, akkor meg kell tanítani. Ha valaki gonosz, nem megbüntetni kell, hanem meggyógyítani. A mervizmus elutasítja az ortodoxiát, támogatja az új eszmék és filozófiák terjedését és megismerését. Tiszteli más vallások rendszerét és tanítását mindaddig, ha az adott vallás is tiszteli őt. Lássátok és keressétek az Igazságot, a saját Igazságotokat. mert egy napon a pompával és arannyal feldíszitett templomok is a sötétség házai lesznek. azonban Isten nem kőházakban lakik, hanem bennetek, mert ti vagytok az Ő templomai. Keressétek magatokban Istent és ismerjétek meg önmagatokat, váljatok bölccsé, és ítéljetek helyesen. Kerüljétek a gonoszat és a sötétséget; nyissátok ki a szemetek, hogy meglássátok a Fényt, és ne kifelé nézzetek, hanem befelé, mert a Mennyek Országa nem kívül van, hanem bennünk. Köszönöm szépen az interjún való részvételt, remélem a jövőben is részt vehetek további interjúkon.

 

Köszönjük az interjún való részvételt Dávidnak, a hallgatóknak pedig a figyelmet.

 

Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásotokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideologiaktarhaza@gmail.com címre, tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk.

További információkért ismételten ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést.

Sziasztok!