FRANK ROBIN

 • Rövid ismertető

  Frank Robin (Pécs, 1995. május 20. –) magyar független Youtuber, író, zeneszerző, politikafilozófus és kiadó. 2014 és 2016 között egy ismert politikai párt tagja volt, majd 2016 májusában megalapította az Ideológiák Tárháza nevű, történelemmel, politikával, társadalmi témákkal, szimbólumokkal és filozófiával foglalkozó, ismeretterjesztő Youtube-csatornát, ami mai napig aktívan működik, és ennek hatására vált ismert íróvá a politikai ideológiák iránt érdeklődők körében.
 • Gyermekkor

  Születésétől kezdve egészen az kamasz koráig, észrevehetően, az átlagtól eltérő gyermek volt, és noha nem volt hajlamos a fizikai erőszakra, saját bevallása szerint is rossz gyermeknek számított. Ezenfelül történelemből és földrajzból is mindvégig kiemelkedően teljesített, azonban matematikai és egyéb reál tudományok iránt érzett ellenszenve, majd azok elhanyagolása, valamint magatartási problémái miatt több általános iskolai intézményből is eltanácsolták. Pszichológiai értékelések során először antiszociális személyiségzavarral és egyebekkel diagnosztizálták, tévesen, mert később kiderült, hogy problémáinak kiváltó oka az autizmus spektrumzavar (ASD) és az ADHD, amiket az állami oktatási intézmények pedagógusai nem ismertek fel, illetve nem tudtak megfelelően kezelni. Később ezzel magyarázták szociális és önkifejezési hiányosságait, melyek nem megértéséből adódtak az egyre bonyolódó iskolai konfliktusok. Az utóbbi felfedezés Robin szüleit arra késztette, hogy egy speciális, kisebb létszámú oktatási intézménybe írassák be, ahol megfelelően tudják kezelni gyermekük különleges szükségleteit.
 • 2009

  2009-ben Robin egy vidéki, sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekekkel foglalkozó katolikus iskolába került, ahol negatív élmények érték, különösen egy tanár fizikai bántalmazása, melynek hatására mély ellenszenvet kezdett érezni a keresztény egyházak és a vallások többsége iránt – ez alól akkoriban a buddhizmus volt kivétel. Közben a családi háttérben meghatározó tényezővé vált a devizahitel-válság is, amely miatt szerény körülmények között élte mindennapjait, bár nélkülöznie sosem kellett. Ebben az időszakban Robin világnézete folyamatosan radikalizálódott, és olyan nézeteket kezdett magáénak tudni, mint amilyen az antiteizmus (radikális ateizmus), az antikapitalizmus, az antimonarchizmus, vagy az anarchizmus.
 • 2011-2016

  2011-ben középiskolai tanulmányait megkezdve új szociális környezetbe került, ahol újdonsült baráti hatására változatos, néhol ellentmondásos világnézeteket vett fel. Noha továbbra sem kötötte magát egyetlen konkrét ideológiai táborhoz sem, ugyanakkor elkezdett érdeklődni a pártpolitika és a nacionalizmus iránt is, amely végül 2014-ben csúcsosodott ki, amikor csatlakozott a Jobbik Magyarországért Mozgalomhoz (jelenlegi neve: Jobbik – Konzervatívok) és a Jobbik Ifjúsági Tagozathoz, gyökeres változást és társadalmi igazságosságot követelve. 2016-ban a nacionalizmusból való kiábrándulása és a pártok iránti undora a Jobbik ifjúsági tagozatából való kizárásához, majd az anyapártból való kilépéséhez vezetett.
 • 2020-tól

  A további évek során, főleg 2020-tól az ideológiai és politikai gondolkodását tekintve újabb evolúcióhoz ért: ma főleg a rendszerellenes és anti-establishment gondolkodásmód, valamint az ökologista-anarchista világnézet dominál nála, amit az általa írt dalszövegek és zenék is tükröznek[5]. Mindettől függetlenül Robint napjainkban nem lehet egyértelműen címkézni vagy beskatulyázni, mivel életútja során az összetett és változó társadalmi-politikai behatások, valamint széleskörű műveltsége okán világnézete is folyamatosan formálódott, miközben kitartott bizonyos alapelvek, például az antikapitalizmus, a rendszerellenesség és a mesterséges hierarchia ellenzése mellett. Számára az identitás és az ideológia fluid, örökmozgó entitásnak bizonyul, amely állandó kutatást és önértékelést igényel egy bonyolult és sokszínű világban.
 • Napjainkban

  Őszinte nyilatkozatai szerint anarchisztikus személyiségjegyei egyaránt szolgálnak alapul és védelmi vonalként abban, hogy soha ne váljon politikai véleményvezérré vagy opportunistává, aki a pénzügyi előnyökért cserébe örömmel adja fel elveit. Valószínűsíthető, hogy ez az integritás-centrikus álláspont az oka annak, hogy különféle érdekcsoportok sohasem keresik fel őt abban a reményben, hogy anyagi kompenzációért cserébe képviselje vagy népszerűsítse érdekeiket. Ebben a kontextusban tudatosan elkerüli a szponzorációs ajánlatokat, és mértéktartóan nem vállal semmiféle külső szereplést sem, beleértve az előadásokat és az interjúkat, amelyeket kizárólag valamely politikai oldal pártjai, képviselői, vagy az azokhoz köthető alapítványok és médiumok kezdeményeznek.