Az Eszmék könyve (2022) bibliográfiája

 LIBERALIZMUSOK

A LIBERALIZMUS TÖRTÉNETE

Lao-ce: Tao ​Te King
Helikon, Budapest, 2021

Marcus Aurelius: Elmélkedések
Helikon, Budapest, 2021

Molnár Tamás: Keresztény ​humanizmus
Kairosz, Budapest, 2007

Dante Alighieri: Isteni színjáték
-, -, 1321 (https://mek.oszk.hu/00300…)

Dante Alighieri: De Monarchia
-, -, 1310 (http://files.libertyfund.org/files…)

Bertrand Russell: A Nyugati filozófia története
Göncöl, Budapest, 2004

Adam Smith: A ​nemzetek gazdagsága
Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1992

Gertrude Himmelfarb: The Roads to Modernity: The British, French, and American Enlightenments
Vintage, New York, 2004

Diarmaid MacCulloch: A ​reformáció története
Európa Kiadó, Budapest, 2011

Martin Roberts: Európa története 1789–1914
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992

Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből
Gondolat, Budapest, 2021

Eamonn Butler: School of Thought – 101 Great Liberal Thinkers
Institute of Economic Affairs, London, 2019

Jean Delumeau: Reneszánsz
Osiris, Budapest, 1997

Almási Gábor: Reneszánsz és humanizmus
L’Harmattan, Budapest, 2017

Paczolay Péter: Államelmélet I.: Machiavelli és az államfogalom születése
Korona Kiadó, Budapest, 1998

Giovanni Pico della Mirandola: Az ember méltóságáról
Gondolat, Budapest, 1984

Niccolò Machiavelli: Niccolò Machiavelli művei (I-II. kötet)
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978

Martin Luther: De Votis Monasticis
-, -, 1522

Martin Luther: A zsidókról és hazugságaikról
-, -, 1543

Martin Luther: Az Ördög alapította római pápaság ellen
-, -, 1545

Thomas Hobbes: Leviatán
Kossuth Kiadó, Budapest, 1999

John Locke: Levél a vallási türelemről
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979

John Locke: Értekezés az emberi értelemről
Osiris, Budapest, 2003

Gyergyai Albert: A ​francia felvilágosodás: válogatás Diderot és az enciklopedisták műveiből
Művelt nép, Budapest, 1954

Maurice Ashley: The English Civil War
Palgrave Macmillan, London, 1997

Majoros István: Liberalizmus
Árkádia folyóirat, Budapest, 2019

John C. Goodman: Classical Liberalism vs. Modern Liberalism and Modern Conservatism
Goodman Institute, -, 2022 (www.goodmaninstitute.org)

Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás
Gondolat Kiadó, Budapest, 1986

 

KLASSZIKUS & NEOLIBERALIZMUS

David Conway: Classical Liberalism: The Unvanquished Ideal
Palgrave Macmillan, London, 1995

Guido De Ruggiero: The history of European liberalism
Oxford University Press, Oxford, 1927

John Gray: Liberalism
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1995

Ludwig von Mises: Liberalizmus: A klasszikus hagyomány
Ellenpropaganda, Eger, 2021

Uday Singh Mehta: Liberalism and Empire: A Study in Nineteenth-Century British Liberal Thought
University of Chicago Press, Chicago , 1999

Alan Sykes: The Rise and Fall of British Liberalism: 1776–1988
Addison Wesley Publishing Company, Boston, 1998

Howard Cinotta: Amerika rövid történelme
Az Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatala, New York, 1998

Daniel B. Klein: Libertarianism and Classical Liberalism: A Short Introduction
Fee, -, 2022 (www.fee.org)

Alan Bullock, Maurice Shock: The Liberal Tradition: From Fox to Keynes
Clarendon Press, Oxford, 1967

David Harvey: The Brief History of Neoliberalism
Oxford University Press, Oxford, 2005

Táborszki Bálint: De mi az a neoliberalizmus?
Simon & Schuster, New York, 2015

 

SZOCIÁLLIBERALIZMUS

Sismondi János: A nemzetgazdaságtan újabb elmélete, 1-2
Pallas, Budapest, 1893

Michael Freeden: The New Liberalism: An Ideology of Social Reform
Oxford University Press, Oxford, 1978

John Derbyshire: The origins of social liberalism
New Statesman, -, 2010 – (www.newstatesman.com)

Gerald Gaus, Shane D. Courtland: The ’New Liberalism’
Stanford Encyclopedia of Philosophy, -, 1996 (www.plato.stanford.edu)

Donald G. Rohr: The Origins of Social Liberalism in Germany
University of Chicago Press, Chicago, 1963

Gary Browing: Contemporary liberalism
SAGE Publications, New York, 2000

Emil J. Kirchner: Liberal parties in Western Europe
Cambridge University Press, Cambridge, 1988

Jytte Klausen: War and Welfare: Europe and the United States, 1945 to the Present
Palgrave Macmillan, London, 2001

Avital Simhony, David Weinstein: The New Liberalism: Reconciling Liberty and Community
Cambridge University Press, Cambridge , 2001

 

FEMINIZMUS

Simore de Beauvoir: A második nem
Gondolat Kiadó, Budapest, 1969

Kertész Magda: A szüfrazsettek
Kossuth Kiadó, Budapest, 1979

Marta Breen: Nagyszerű nők – A feminizmus rövid története
Cser Kiadó, Budapest, 2019

Neményi Mária: Miért mumus a feminizmus?
Beszélő (www.beszelo.c3.hu)

Joan Wallach Scott: Van-e a nőknek történelmük?
Balassi Kiadó, Budapest, 2001

Czeferner Dóra: A nőknek is van történelmük! – Interjú Joan Wallach Scott-tal
Újkor.hu – A velünk élő történelem (www.ujkor.hu)

Törő László Dávid: A társadalmi nemek (gender) tudománya és a történetírás
Újkor.hu – A velünk élő történelem (www.ujkor.hu)

Kiss Kata Dóra: Vissza a természethez? Az ökológiai válság feminista olvasata
-, -, 2020 (www.tranzitlog.hu)

Ariel Salleh: Ökofeminizmus
Fordulat, -, 2017

Juliann Emmons Allison: Ecofeminism and Global Environmental Politics
-, -, 2017

Carolyn Merchant: The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution
HarperOne, San Francisco, 1990

Mary Daly: Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism
Beacon Press, Boston, 1990

Steve F. Sapontzis: Food for Thought: The Debate Over Eating Meat
Prometheus Books, New York, 2004

Mary Mellor: Breaking the Boundaries: Towards a Feminist, Green Socialism
Virago Press, -, 1992

 

KONZERVATIVIZMUSOK

A KONZERVATIVIZMUS TÖRTÉNETE

Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról
Atlantisz, Budapest, 1990

Richard Hooker: Of the Laws of Ecclesiastical Polity
Wipf & Stock, Eugene, 2003

George Savile: Character of the Trimmer
-, -, 1680

Jean Bodin: Az államról
Gondolat Kiadó, Budapest, 1987

Niccolò Machiavelli: Az államról
Helikon, Budapest, 2020

Stewart J. Brown: The Oxford Movement: Europe and the Wider World 1830–1930
Cambridge University Press, Cambridge , 2012

Rousseau: Társadalmi szerződés
Phönix, Budapest, 1947 (http://mek.oszk.hu/08800/08879/08879.pdf)

Köpeczi Béla: Új konzervativizmus és új jobboldal
Kossuth Kiadó, Budapest, 1985

Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban (1789-1799)
Gondolat Kiadó, Budapest, 1989

Hahner Péter: A nagy francia forradalom kisenciklopédiája
Minerva, Budapest, 1989

Hahner Péter: A nagy francia forradalom dokumentumai
Osiris, Budapest, 1999

Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika, XIX-XX. század
Századvég, Budapest, 2005

Emily Jones: Edmund Bruke & the Invention of Modern Conservatism, 1830-1914
Oxford University Press, Oxford, 2017

Hahner Péter: Konzervativizmus
Árkádia folyóirat, Budapest, 2019

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Publishing, New Jersey, 2019

Roger Scruton: Mi a konzervativizmus?
Osiris, Budapest, 2021

 

REAKCIÓS KONZERVATIVIZMUS

Richard Griffiths: The Reactionary Revolution – The Catholic Revival in French Literature 1870-1914
Frederick Ungar, New York, 1965

László András: Sacrum Imperium
Sacrum Imperium, -, 1997 (https://www.sacrumimperium.hu/sacr0101.htm)

László András: Jobboldaliság és a „Pán-Európa” eszme
Sacrum Imperium, -, 1993 (https://www.sacrumimperium.hu/sacr0102.htm)

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Publishing, New Jersey, 2019

Henry St John: A Dissertation Upon Parties
Nabu Press, -, 2011 (http://www.wenqujingdian.com/Public…)

Joseph de Maistre: A pápáról
Kocsi Sándor Ny., Pest, 1867

Henry Duff Traill: The Works of Thomas Carlyle: Volume 30
Cambridge University Press, Cambridge, 2010

X. Piusz: Lamentabili sane exitu
-, -, 1907

X. Piusz: Pascendi dominici gregis
-, -, 1910

VI. Pál: Dignitatis humanae
-, -, 1965

VI. Pál: Nostra aetate
-, -, 1965

Giulio C. A. Evola: Lázadás a modern világ ellen
Kötet, Nyíregyháza, 1997

Giulio C. A. Evola: Pogány imperializmus
Nemzetek Európája, Budapest, 2008

 

FORRADALMI KONZERVATIVIZMUS

Samuel M. Osgood: French Royalism Since 1870
Springer, -, 1970

Wilhelm Stapel: Das Elementare in der völkischen Bewegung
Deutsches Volkstum, -, 1924

Roger Woods: The Conservative Revolution in the Weimar Republic
Palgrave Macmillan, New York, 1996

Horváth Róbert: A konzervatív forradalom
-, -, 2015 (https://ellenforradalom.blogspot.com/2015/01/horvath-robert-konzervativ-forradalom.html)

Eugen Weber: Action Française: Royalism and Reaction in Twentieth Century France
Stanford Univ Pr, London, 1962

Martin Travers: Critics of Modernity: The Literature of the Conservative Revolution in Germany, 1890–1933
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2001

Oswald Spengler: Prussianism and Socialism
Isha Books, -, 2013

Oswald Spengler: A ​nyugat alkonya I-II.
Európa Kiadó, Budapest, 1995

Edgar Jung: Rule of the Inferiour
-, -, 1927

B.J. Lewis: Spengler’s Prussian Socialism
Cambridge University Press, Cambridge, 2017

Szilágyi Ágnes Judit: A luzitán integralizmus és a portugál szindikalista mozgalom a salazarizmus első éveiben
ELTE BTK, Budapest, 2014 (https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream…)

Ideológiák Tárháza: Interjú egy militáns konzervatívval
-, -, 2021 (https://www.youtube.com/watch?v=8qs7SKkyR6A)

Mohler ArminThe Conservative Revolution in Germany, 1918-1932
Radix, - , 2018

 

SZOCIÁLKONZERVATIVIZMUS

Békés Márton: Közösség, hagyomány, szolidaritás – A szociálkonzervatív hagyományról
Kommentár, Budapest, 2019/4 (http://www.kommentar.info.hu/uploads…)

William O. Shanahan: The Social Outlook of Prussian Conservatism
Cambridge University Press, Cambridge, 1953

Melinda Cooper: Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism
Zone Books, New York, 2017

Clayton E. Cramer: Social Conservatism in An Age of Revolution: Legislating Christian Morality in Revolutionary America
-, -, 2016

 

LIBERÁLIS KONZERVATIVIZMUS

Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1991

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Publishing, New Jersey, 2019

Eric J. Evans: Thatcher and Thatcherism
Taylor and Francis, Abingdon, 2018

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Publishing, New Jersey, 2019

Hans-Hermann Hoppe: DemocracyThe God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order
Transaction Publishers, New Jersey, 2011

Peter Dorey: British Conservatism and Trade Unionism, 1945–1964
Ashgate, Farnham, 2009

Robert Walsha: The One Nation Group and One Nation Conservatism, 1950–2002
-, -, 2003

 

KERESZTÉNYDEMOKRATIZMUS

Kenneth Dyson: Conservative Liberalism, Ordo-liberalism and the State: Disciplinning Democracy and the Market
Oxford University Press, Oxford, 2021

Michael Gehler: Political Catholicism in Europe 1918–1945
Routledge, London, 2004

Michael Gehler: Christian Democracy in Europe since 1945
Routledge, London, 2004

Tom Buchanan: Political Catholicism in Europe, 1918-1965
Oxford University Press, Oxford , 1996

 

NEOKONZERVATIVIZMUS

Zane Larwood: The Neoconservative Theory of International Politics
American University in Cairo, Cairo, 2018

Justin Vaïsse: Neoconservatism: The biography of a movement
Harvard University Press, Cambridge, 2010

Murray Friedman: The Neoconservative Revolution Jewish Intellectuals and the Shaping of Public Policy
Cambridge University Press, Cambridge, 2005

Irving Kristol: Neoconservatism: The Autobiography of an Idea
Elephant Paperbacks, Chicago, 1999

 

SZOCIALIZMUSOK

A SZOCIALIZMUS TÖRTÉNETE

Marton József: A keresztény ókor
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009

Hubert Jedin: A zsinatok története
Ecclesia, Budapest, 1998

Rousseau: Discourse on the Origin of Inequality Among Men
-, -, 2018

Grzegorz Leopold Seidler: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967

Joseph Canning: A középkori politikai gondolkodás története
Osiris, Budapest, 2002

Karl Kautsky: A szocializmus előfutárai
Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1950

Szebeni Olivér: Anabaptisták
Magyar Baptista Egyház, Budapest, 1998

Veres Péter: Szocializmus, nacionalizmus
Mefhosz, Budapest, 1939

Tony Wright: Régi és új szocializmusok
Napvilág Kiadó, Budapest, 1999

Konok Péter: A kommunizmus gyermekbetegsége?
Napvilág Kiadó, Budapest, 2006

Friedrich Engels: A ​szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig
Kossuth Kiadó, Budapest, 1965

Platón: Állam
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2018

P.K.: Morus Szent Tamás élete
Élet, Budapest, 1935

Morus Tamás: Utópia
Szent István Társulat, Budapest, 2002

Tommaso Campanella: A Napváros
Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2002

Francis Bacon: Új Atlantisz
Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2001

Thomas Hobbes: Leviatán
Kossuth Kiadó, Budapest, 1999

Saint-Simon: Az európai társadalom újjászervezéséről / Új kereszténység
Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1963

 

BABEUFIZMUS

Konok Péter: Babeuf, az „első kommunista”
Társadalmi Forradalom – Anarcho-kommunista portál, -, 2007 (https://web.archive.org/web/20140916…)  

Claude Mazauric: Babeuf és az Egyenlők Összeesküvése
Kossuth Kiadó, Budapest, 1964

David Brian Audley: From the Printing Press tot he Guillotine: Gracchus Babeuf and the Revolutionary Language of Thermidor
Portland State University, Portland, 1997 (https://pdxscholar.library.pdx.edu…)

 

UTÓPISTA SZOCIALIZMUS

Wilhelm Christian Weitling: Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte
Nabu Press, -, 2011

Saint-Simon: Az európai társadalom újjászervezéséről / Új kereszténység
Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1969

Zsigmond László: Claude-Henri ​de Saint-Simon – A XIX. század politikai gondolkodásának történetéből
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977

August Bebel: Charles Fourier élete és eszméi
Gondolat Kiadó, Budapest, 1962

Forgács Géza: Robert Owen válogatott írásai
Gondolat Kiadó, Budapest, 1965

Pataki Ferenc: Az utópista szocializmus pedagógiája
Tankönyvkiadó, Budapest, 1961

Dr. Vaskó László: Az utópista szocialisták pedagógiai nézetei
Tankönyvkiadó, Budapest, 1977

Roman Montero: The Sources of Early Christian Communism
Church Life Journal, -, 2021(www.churchlifejournal.nd.edu)

Carl Wittke: The Utopian Communist: A Biography of Wilhelm Weitling, Nineteenth-Century Reformer
Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1950

Justus Pál: Wilhelm Weitling válogatott művei
Gondolat Kiadó, Budapest, 1966

Étienne Cabet: Travels in Icaria
Syracuse University Press, New York, 2003

 

KERESZTÉNYSZOCIALIZMUS

Dr. Artner Edgár: Az ősegyház kommunizmusa
Szent István Társulat, Budapest, 1923

Mihelics Vid: Keresztényszocializmus
Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933

Bánkuti Gábor: Keresztényszocializmus
Árkádia folyóirat, Budapest, 2019

John C. Corrt: Christian Socialism: An Informal History
Maryknoll, New York, 1988

Gergely Jenő: A keresztény szindikalizmus története a XIX-XX. században
MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest, 2007

Gustavo Gutiérrez: A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation
Orbis Books, New York, 1988

 

BLANQUIZMUS

Kovács Endre: Az örök fogoly. Auguste Blanqui élete
Kossuth Kiadó, Budapest, 1983

Doug Enaa Greene: Communist Insurgent: Blanqui’s Politics of Revolution
Haymarket Books, Chicago, 2017

Friedrich Engels: A Kommün blanquista menekültjeinek programja
Kossuth Kiadó, Budapest, 1969

 

MARXIZMUS

Vlagyimir Iljics Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze
Marxists Internet Archive, -, 1913 (www.marxists.org)

Karl Marx, Friedrich Engels: A Kommunista Párt kiáltványa
-, London, 1848 (www.eszmelet.hu)

Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok
-, London, 1932 (www.eszmelet.hu)

Földes György, Antal Attila, Kiss Viktor: Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák
Napvilág, Budapest, 2018

Bebesi György: Marx és marxizmus
Árkádia folyóirat, Budapest, 2019

Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat
Osiris, Budapest, 2000

Köpeczi Béla: Az „új baloldal” ideológiája
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974

Kiss Viktor: Marx & Ideológia
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011

Karl Marx: A tőke: a politikai gazdaságtan bírálata
Szikra, Budapest, 1955 (https://mek.oszk.hu/04700/04724/04724.pdf)

Karl Marx: Az orosz kölcsön
-, -, –

Karl Marx: A német ideológia
Marx-Engels Intézet, Moszkva, 1932

 

SZOCIÁLDEMOKRATIZMUS

Eduard Bernstein: A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai
Kossuth Kiadó, Budapest, 1989

Michael Reschke: History of Social Democracy
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 2013

Peter Clarke: Liberals and Social Democrats
Cambridge University Press, Cambridge, 1981

Lewis P. Hinchman, Thomas Meyer: The Theory of Social Democracy
Polity Press, Cambridge, 2007

Tobias Gombert: Foundations of Social Democracy
Friedrich-Ebert-Stiftung, -, 2009

Kacsóh Judit: A szocialista demokráciákról. Tanulmányok
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987

Szabó Ervin: A szocializmus / Szindikalizmus és szociáldemokrácia
Uj Magyarország, Budapest, 1919

 

OROSZ BOLSEVIZMUS

Walter Moss: A History of Russia: Since 1855
Anthem Press, London, 2005

Jászi Oszkár: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja
Héttorony Könyvkiadó, Budapest, 1989

Fedor János: A marxizmus leninizmus alapjai
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963

Robert Service: Lenin: A Biography
Macmillan Publishers, New York, 2000

Robert Service: Stalin: A Biography
Macmillan Publishers, New York, 2004

Robert Service: Trotsky: A Biography
Macmillan Publishers, New York, 2009

Lev Trockij: Levél a szovjet munkásokhoz
Marxists Internet Archive, -, 1929 (www.marxists.org)

Lev Trockij: A Szovjet rendszer problémái
Marxists Internet Archive, -, 1933 (www.marxists.org)

Joseph Hansen: Dynamics of the Cuban Revolution: A Marxist Appreciation
Pathfinder Press, New York, 1978

Benedikt Sarnov: Our Soviet Newspeak: A Short Encyclopedia of Real Socialism
-, Moscow, 2002

Benjamin Pirkus: The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority
Cambridge University Press, Cambridge, 2002

Sarah M. Zaides: Stalin’s Intellectual?
-, -, – (https://jsis.washington.edu/ellisoncenter…)

 

MAOIZMUS

Mao Ce-tung: A maoizmus arca
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1981

Mao Ce-tung: A vörös könyvecske – Idézetek Mao Ce-tung elnöktől
Fapadoskönyv Kiadó, Budapest, 2012

Mao Ce-tung: A liberalizmus ellen
Marxists Internet Archive, -, 1937 (www.marxists.org)

Anna Louise Strong: Mao Ce Tung eszméje
-, -, 1948 (http://adattar.vmmi.org/cikkek…)

Brown Nikolai: What is Maoism?
Anti-imperialism.com, -, 2011 (https://archive.ph/20140615…)

Pieter Bottelier: Economic Policy Making In China (1949–2016): The Role of Economists
Routledge, London, 2018

Rebecca E. Karl: Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History
Duke University Press, Durham, 2010

 

DZSUCSEIZMUS

Michael J. Seth: North Korea: A History
Springer, New York, 2018

Kim Jong Il: On the Juche Idea
Foreign Languages Publishing House, Phenjan, 1989

B.R. Myers: North Korea’s Juche Myth
Sthele Press, Puszan, 2015

Charles K. Armstrong: Familism, Socialism and Political Religion in North Korea
-, -, 2005 (www.tandfonline.com)

Sergei O. Kurbanov: Noth Korea’s juche ideology: indigenous communism or traditional thought?
-, -, 2019 (www.tandfonline.com)

Andrei Lankov: The Real North Korea: Life and Politics in ther Failed Stalinist Utopia
Oxford University Press, Oxford, 2014

 

POLPOTIZMUS

Ben Kiernan: Social Cohesion in Revolutionary Cambodia
Australian Outlook, -, 1976

Philip Short: Anatomy of a Nightmare
Henry Holt and Co., -, 2007

Máté György: Pol Pot
Magvető, Budapest, 1982

Karl D. Jackson: Cambodia, 1975–1978
Princeton University Press, New Jersey, 1989

Chris Farley: The Pol Pot Regime: race, power and genocide in Cambodia under the Khmer Rouge
Yale University Press, London, 1997

 

GUEVARIZMUS

Ernesto Guevara: Che: The Diaries of Ernesto Che Guevara
Ocean Press, London, 2009

William Gálvez: Che in Africa: Che Guevara’s Congo Diary
Ocean Press, London, 1999

Peter McLaren: Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution
Rowman & Littlefield, Lanham, 1999

Jon Lee Anderson: Che Guevara: A Revolutionary Life
Grove Press, New York, 2010

Aviva Chomsky: A History of the Cuban Revolution
Wiley-Blackwell, New Jersey, 2010

 

POSADIZMUS

Matt Salusbury: Trotskyites in Space!
Free Public, -, 2004 (www.freepublic.com)

A.M. Gittlitz: J. Posadas, the Trotskyist Who Believed in Intergalactic Communism
Jacobin, -, 2020 (www.jacobinmag.com)

J. Posadas: Nuclear energy, war and socialism
Posadist Fourth International, -, – (www.en.quatrieme-internationale-posadiste.org)

J. Posadas: Socialism and human relationships with nature and the cosmos
Posadist Fourth International, -, – (www.en.quatrieme-internationale-posadiste.org)

A.M. Gittlitz: I Want to Believe: Posadism, UFOs and Apocalypse Communism
Pluto Press, London, 2020

 

ANARCHIZMUSOK

AZ ANARCHIZMUS TÖRTÉNETE

Bozóki András, Sükösd Miklós: Anarchizmus
Századvég, Budapest, 1991

Bozóki András, Seres László, Sükösd Miklós: Anarchizmus ma
T-Twins, -, 1994

Bozóki András: Az anarchizmus klasszikusai
Mundus Novus, Budapest, 2015

Leonard I. Krimerman: Patterns of Anarchy: A Collection of Writings on the Anarchist Tradition
Anchor Books, New York, 1966

Max Nettlau: A Short History of Anarchism
Freedom Press, London, 1996

George Woodcock: A History of Libertarian Ideas and Movements
Penguin Books Canada, Toronto, 1992

Bill Angelbeck: Anarchism and the Archaeology of Anarchic Societies: Resistance to Centralization in the Coast Salish Region of the Pacific Northwest Coast
University of British Columbia, Vancouver, 2012

Robert Graham: Anarchism – A documentary History of Libertarian Ideas, Volume I. (300 CE-1939)
Black Rose Books, London, 2005

George Woodcock: Anarchism – A History of Libertarian Ideas and Movements
Penguin Books Canada, Vancouver, 1992

Szoboszlai György: Anarchizmus és rendezőelvek
Magyar Politikatudományi Társaság, Budapest, 1986

Jimmy Joe: Mazdakism: Offshoot of Zoroastrianism
Timeless Myth, -, – (https://www.timelessmyths.com/religion/mazdakism/)

 

ANARCHOMUTUALIZMUS

Edward Hyams: Pierre-Joseph Proudhon; His Revolutionary Life, Mind & Works
Taplinger Pub. Co, -, 1979

Proudhon, Pierre-Joseph: What Is Property?
Whitlock Publishing, -, 2017

Shawn P. Wilbur: Mutualism
Palgrave, -, 2018

Henri du Bac: The Un-Marxian Socialist: A Study of Proudhon
Sheed and Ward, New York, 1848

John Gray: The Social System: A Treatise On the Principle of Exchange
Andesite Press, London, 2017

Francisco Pi y MargallLa reacción y la revolución
Anthropos, -, 1982

D’Amato, David S.: What is Mutualism?
Libertarianism.org, -, 2020 (https://www.libertarianism.org/articles…)

James Guillaume: Ideas on Social Organization
-, -, 1876 (https://www.marxists.org/reference…)

 

ANARCHOKOLLEKTIVIZMUS

Brian Morris: Bakukunin: The Philosophy of Freedom
Black Rose Books, -, 1993

Anthony Masters: Bakunin, the Father of Anarchism
Saturday Review Press, -, 1974

Natalja Pirumova: Bakukunin: The Philosophy of Freedom
Black Rose Books, -, 1993

James Guillaume: Bakunin on Anarchism
Vintage Books, New York, 1972 (https://files.libcom.org…)

George Scaialabba: Were the Earliest Societies Anarchists?
Newrepublic, -, 2021 (https://newrepublic.com/article…)

 

ANARCHOKOMMUNIZMUS

Peter Kropotkin: Anarchism, Anarchist Communism, and The State: Three Essays
PM Press, Oakland, 2019

Peter Kropotkin: Anarchist Communism: Its Basis and Principles
University of Michigan Library, Ann Arbor, 2007

Peter Kropotkin: Mutual Aid
Extending Horizons Books, -, 1976

Paul Avrich: The Russian Anarchists
AK Press, Stirling, 2005

Gabriel Kuhn, Mikhail Tsovma: Anarchism in Russia
-, -, 2010 (https://theanarchistlibrary.org…)

Luigi Fabbri: Anarchy and “Scientific” Communism
-, -, 1922 (https://theanarchistlibrary.org…)

 

ANARCHOSZINDIKALIZMUS

Konok Péter: A „tett propagandája”
Rubicon, -, 2008

Georges Sorel, Andre Tridon, John Spargo: Syndicalism: Writings on Revolutionary Socialist Unions
Red and Black Publishers, -, 2010

Ralph Darlington: Syndicalism and the Transition to Communism
Ashgate Publishing, Aldershot, 2008

Burnett Bolloten: The Spanish Civil War: Revolution and Counterrevolution
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1991

Rudolf Rocker: Anarchism and Anarcho-Syndicalism
Freedom Press, London, 2001

George Woodcock: What is Anarcho-syndicalism?
-, -, 1943 (https://theanarchistlibrary.org…)

Immanuel Ness: The International Encyclopedia of Revolution and Protest, 8 Volume Set: 1500 to the Present
Wiley-Blackwell, New York, 2009

Peter N. Stearns: Revolutionary Syndicalism and French Labor: A Cause without Rebels
Rutgers University Press, New Brunswick, 1971

Fernand Pelloutier: Histoire des bourses du travail
-, -, 1902

Szabó Ervin: Pártfegyelem és egyéni szabadság
Solte, Budapest, 1934 (http://mtda.hu/books…)

 

EGOIZMUS

Max Stirner: The Ego and Its Own
Dover Publications, New York, 2005

John Henry Mackay: Max Stirner: His Life and His Work
-, -, 2005

Nicolas Lobkowicz: Karl Marx and Max Stirner
Springer, Heidelberg, 1966

Andrew R. Carlson: Anarchism in Germany: Vol. I: The Early Movement
The Scarecrow Press, -, 1972 (https://files.libcom.org/files…

 

ILLEGALIZMUS

Doug Imrie: The Illegalists
The Stan Iverson Archives, -, 1994 (https://web.archive.org/web…)

Richard Parry: The Bonnot Gang
PM Press, Oakland, 2016

Paul Z. Simons: Illegalism: Why Pay for a Revolution on the Installment Plan…When You Can Steal One
Anarchist Library, -, 2014 (https://theanarchistlibrary.org…)

Kenneth Maddock: Illegalism
-, -, 1970 (https://www.marxists.org/history…)

 

LIBERTARIZMUS

Eamonn Butler: School of Thought – 101 Great Liberal Thinkers
Institute of Economic Affairs, London, 2019

William Godwin: An Enquiry Concerning Political Justice
Oxford University Press, Oxford, 2013

Henry David Thoreau: Walden
Booklassic, -, 2015

Leonard I. Krimerman: Patterns of Anarchy: A Collection of Writings on the Anarchist Tradition
Anchor Books, New York, 1966

David Boaz: The Libertarian Mind: A Manifesto for Freedom
Simon & Schuster, New York, 2015

Isabel Paterson: The God of the Machine
Routledge, London, 1993

Wilder Lane: The Discovery of Freedom: Man’s Struggle Against Authority
Fox & Wilkes, -, 1993

Ayn Rand: The Fountainhead
Signet Book, New York, 1996

Ayn Rand: The Virtue of Selfishness
Signet, -, 1964

Ludwig von Mises: Socialism: An Economic and Sociological Analysis
Liberty Classics, -, 1988

Friedrich August von Hayek: The Road to Serfdom
University of Chicago Press, Chicago , 2007

Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia
-, -, 2013

 

ANARCHOKAPITALIZMUS

Tyler Cowen: Law as a Public Good: The Economics of Anarchy
Routledge, London, 2007

David D. Friedman: The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalismy
Open Court, -, 1989

Paul Avrich: Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America
Princeton University Press, New Jersey, 1996

Linda and Morris Tannehill: The Market for Liberty
-, -, 2015

Murray Rothbard: The Ethics of Liberty
NYU Press, Auburn, 2003

Murray Rothbard: Man, Economy, and State
Ludwig Von Mises Institute, Auburn, 1993

J. Michael Oliver: The New Libertarianism: Anarcho-Capitalism
-, -, 2013

 

ANARCHOPACIFIZMUS

Alexandre Christoyannopoulos: Christian Anarchism: A Political Commentary on Gospel
Imprint Academic, Exeter, 2011

Mark Van Steenwyk, Ched Myers: That Holy Anarchist: Reflections on Christianity and Anarchism
Missio Dei, -, 2012

Jacques Ellul: Anarchy and Christianity
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 1991

Maria Popoya: Lea Tolstoy on Finding Meaning in a Meaningless World
The Marginalian, -, – (www.themarginalian.org)

Brian Morris: Tolstoy and Anarchism
-, -, 1999 (www.theanarchistlibrary.org)

Joseph Llewellyn: Envisioning an Anarcho-Pacifist Peace
University of Otago, -, 2020 (https://ourarchive.otago.ac.nz…

Peter Brock: Pacifism in Europe to 1914
Princeton University Press, Princeton, 1972

Nicholas F. Gier: The Virtue of Nonviolence: From Gautama to Gandhi
SUNY Press, New York, 2004

Henry David Thoreau: Resistance to Civil Government
-, -, 1849

Lev Ny. Tolsztoj: Háború és béke
Európa Kiadó, Budapest, 2013

Lev Ny. Tolsztoj: Anna Karenyina
Európa Kiadó, Budapest, 2021

Leo Tolstoy: What I Believe
Adamant Media Corporation, -, 2000

Leo Tolstoy: The Kingdom of God Is Within You
Dover Publications, New York, 2006

Vera Brittain: Massacre by Bombing
-, -, 1944

Mary Elizabeth King: Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr: the power of nonviolent action
UNESCO Publications, -, 1999

 

NEMZETIANARCHIZMUS

Casey Sanchez: ’National Anarchism’: California racist claim they’re Anarchists
Intelligence Report, -, 2009

Alexander Schapiro: National Anarchism?
-, -, 1937 (www.theanarchistlibrary.org)

Ágoston Dániel: Nemzeti anarchizmus
Jobbklikk, -, 2013 (www.jobbklikk.hu)

Hans Cany: Sur l’historie du National-Anarchisme en France et sa situation actuelle
Nationalanarchismus, -, 2004 (www.nationalanarchismus.de)

Jared Keller: Welcome tot he New Age of Anarcho-Fascism
Psmag, -, 2017 (www.pasmag.com)

Troy Southgate: National Anarchist Manifesto
Black Front Press, -, –

Troy Southgate: Transcending the Beyond: From Third Position to National-Anarchism
Black Front Press, -, 2002

Peter Töpfer: Der internationale Nationalanarchismus und etwas zu seiner Geschichte
-, -, 2021 (www.webarchive.org)

Peter Töpfer: National-Anarchism: A Reader
Black Front Press -, 2021

Mikhail Bakunin: Appeal to the Slavs
-, -, 1848

Ulick Varange: Imperium
Gede Testvérek, Budapest, 2002

 

NACIONALIZMUSOK

A NACIONALIZMUS TÖRTÉNETE

Publius Vergilius Maro: Aeneis
Eötvös, Budapest, 1995

David Hume: Of national characters
-, -, 1748

Johann Gottfried Herder: Treatise on the Origin of Language
-, -, 1772

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai
Literator, Budapest, 1994

Lotte Jensen: The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe 1600–1815
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016

John Breuilly: The Oxford Handbook of the History of Nationalism
Oxford University Press, Oxford, 2013

Ernest Renan: What is a Nation?
Cambridge University Press, Cambridge, 2003

Ernest Renan: Eszmék a politikában: a nacionalizmus
Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995

Eugene Anderson: Nationalism and the Culture Crisis in Prussia: 1806–1815
Octagon Books, Hemel Hempstead, 1966

E. J. Hobsbawm: Nations and Nationalism Since 1780
Cambridge University Press, Cambridge , 2012

Elie Kedourie: Nationalism
Wiley-Blackwell, New Jersey, 1993

Hans Kohn: The Idea of Nationalism
Routledge, London, 2005

Timothy Baycroft: Nationalism in Europe 1789–1945
Cambridge University Press, Cambridge, 1998

Will Kymlicka: Liberalism, Community and Culture
Oxford University Press, Oxford , 1989

Lloyd Kramer: Nationalism in Europe and America: Politics, Cultures, and Identities since 1775
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2011

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Gateway, Washington D.C., 2019

 

POLGÁRI NACIONALIZMUS

John Stuart Mill: A képviseleti kormány
Emich, Pest, 1867

Stefan Auer: Liberal Nationalism in Central Europe
Routledge, London, 2004

Yael Tamir: Liberal Nationalism
Princeton University Press, New Jersey, 1993

Yael Tamir: Not So Civic: Is There a Difference Between Ethnic and Civic Nationalism?
-, -, 2019 (https://www.annualreviews.org…)

Oskar Mulley: Nationalliberalismus
-, -, 1993

 

ETNOKULTURÁLIS NACIONALIZMUS

Heinrich von Treitschke: Treitschke’s history of Germany in the nineteenth century: Volume 1
Nabu Press, -, 2010

Anthony Smith: Ethnic Nationalism and the Plight of Minorities
Journal of Refugee Studies Vol.7, Oxford, 1994

Richard N. Current: Daniel Webster and the Rise of National Conservatism
Waveland Press, Long Grove, 1992

Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nemzeti radikalizmus
Stádium, Budapest, – (http://mtda.hu/books/bajcsy…)

Roger Scruton: A konzervativizmus jelentése
Novissima, Pécs, 2002

Colin Dueck: Age of Iron: On Conservative Nationalism
Oxford University Press, Oxford , 2019

Aviel Roshwald: Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, the Middle East and Russia, 1914–1923
Routledge, London , 2002

Francesco Giubilei: The History of European Conservative Thought
Regnery Gateway, Washington D.C., 2019

 

FASIZMUSOK

A FASIZMUS TÖRTÉNETE

Svend Ranulf: Scholarly forerunners of Fascism
Ethics, -, 1939

Ashley James Thomas: Utopian Aspirations in Fascist ideology
-, University of Adelaide, 2010

Paul Einzig: The economic foundations of Fascism
Macmillan, London, 1934

Ormos Mária, Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919–1939
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976

Stanley G. Payne: Fascism: Comparison and Definition
University of Wisconsin Press, Madison, 1980

Stanley G. Payne: A History of Fascism, 1914–45
University of Wisconsin Press, Madison, 1995

Dahlia S. Elazar: The Making of Fascism: Class, State, and Counter-Revolution, Italy 1919–1922
Praeger Publishers, Westport, 2001

 

OLASZ FASIZMUS

Ormos Mária: Mussolini: Politikai életrajz
Kossuth Kiadó, Budapest, 2019

Benito Mussolini: A fasizmus doktrínája
Gede Testvérek, Budapest, 2000

Kis Aladár: Az olasz fasizmus története
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1970

Giovanni Gentile: Philosopher of Fascism
Taylor & Francis Inc, London, 2004

Mario Palmieri: The Philosophy of Fascism
Kessinger Publishing, Whitefish, 2007

A. James Gregor: Mussolini’s Intellectuals
Princeton University Press, New Jersey, 2005

Alexander J. De Grand: Fascist Italy and Nazi Germany
University of Nebraska Press, Lincoln, 1995

Alexander J. De Grand: Italian Fascism: its Origins and Development
University of Nebraska Press, Lincoln, 2000

 

FRANCIA FASIZMUS

Eugen Weber: Action Française: Royalism and Reaction in Twentieth Century France
Stanford Univ Pr, London, 1962

Piers Paul Read: The Dreyfus Affair: The Scandal That Tore France in Two
Bloomsbury Press, London, 2012

Robert Lynn Fuller: The Origins of the French Nationalist Movement, 1886–1914
McFarland, Jefferson, 2012

Robert Soucy: French Fascism: The Second Wave, 1933–1939
Yale University Press, London, 1997

Chris Millington: A History of Fascism in France: From the First World War to the National Front
Bloomsbury Academic, London, 2019

Samuel Kalman, Sean Kennedy: The French Right Between the Wars: Political and Intellectual Movements from Conservatism to Fascism
Berghahn Books, New York, 2014

Allen Douglas: From Fascism to Libertarian Communism: George Valois Against the Third Republic
University of California Press, Berkeley, 1993

Yves Guchet: Georges Valois
L’Harmattan, Paris, 2001

Jean-Paul Cointet: Marcel Déat: Du socialisme au national-socialisme
Perrin, -, 1998

Pierre Drieu La Rochelle: Fascist Socialism
-, -, 2021

 

OROSZ FASIZMUS

Feitl István: Jobboldali radikalizmusok tegnap és ma
Napvilág Kiadó, Budapest, 1988

Stephan, John J: The Russian Fascists: Tragedy and Farce in Exile
Harper & Row, New York, 1978

 

FALANGIZMUS

Stanley G. Payne: Falange: A History of Spanish Fascism
Stanford University Press, Redwood City, 1967

Stanley G. Payne: Fascism in Spain, 1923–1977
University of Wisconsin Press, Madison, 2000

S.M. Ellwood: Spanish fascism in the Franco era (1936-1976)
Macmillan, London, 1987

Harsányi Iván: A Franco-diktatúra születése
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988

Harsányi Iván: A Franco-diktatúra születése
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988

 

NEMZETISZOLIDARIZMUS

H. J. G. Waltmans: De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte
Tilburg University, Tilburg, 1962

Bart de Wever: De schaduw van de leider. Joris Van Severen en het na-oorlogs Vlaams-nationalisme (1945-1970)
BTNG | RBHC, -, 2001

 

REXIZMUS

Martin Conway: The Rexist Movement in Belgium
University of Oxford, Oxford, 1989

Mark Esposito: Rex vaincra! LBon Degrelle and the Failure of the Rexist Movement
Williams Collage, Williamstown, 2005

Frederick Julian, Keith Vincent: Belgium’s Rexist Past: the Problem of Constructing Identity in Belgium
Universität Wien, Bécs, 2018

 

LEGIONARIZMUS

Miskolczy Ambrus: Milyen fasizmus volt a legionarizmus?
Múltunk, -, 2015

Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927–1937)
Gondolat, -, 2015

Horia Sima: The History of the Legionary Movement
The Legionary Press, -, 1995

Radu Ioanid: The Sword of the Archangel: Fascist Ideology in Romania
East European Monographs, New York, 1990

Roger Griffin: Fascism, Totalitarianism, and Political Religion
Routledge, London, 2005

 

BRAZIL INTEGRALIZMUS

Plínio Salgado: A Doutrina do Sigma
-, -, 1935

Ricardo Benzaquen de Araújo: Totalitarismo e revolução: o integralismo de Plínio Salgado
-, Rio de Janeiro, 1988

Rosa Maria Feiteiro Cavalari: Integralismo: Ideologia e organização de umpartido de massa no Brasil, 1932–1937
Editora da Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 1999

Leandro Pereira Gonçalves: Fascism in Brazil
Routledge, London, 2022

 

SZINARCHIZMUS

Jeffrey Steinberg: Synarchism: The Fascist Roots Of the Wolfowitz Cabal
LaRouche, -, 2003 (www.larouchepub.com)

Héctor Hernández Gracía de León: The Sinarquista Movement (1934–1944)
ProQuest, Ann Arbor, 2014

 

HITLERIZMUS

Wilhelm Stapel: Das Elementare in der völkischen Bewegung
Deutsches Volkstum, -, 1924

Thomas Vordermayer: Bildungsbürgertum und völkische Ideologie
Walter de Gruyter, Berlin, 2016

Adolf Hitler: Mein Kampf
Gede Testvérek, Budapest, 2007

Adolf Hitler: Küzdelem a sátánnal
Gede Testvérek, Budapest, 2001

Sven Felix Kellerhoff: NSDAP – A párt és tagjai
Lazi Könyvkiadó, Budapest, 2020

Moritz Föllmer: A Harmadik Birodalom kultúrtörténete
Corvina Kiadó, Budapest, 2018

Otto Strasser: Germany Tomorrow
Andesite Press, Emeryville, 2017

Rohan Butler: The Roots of National Socialism, 1783–1933
Faber & Faber., London, 1941

 

BRIT FASIZMUS

Nigel Copsey: Contemporary British Fascism: The British National Party and the Quest for Legitimacy
Routledge, London, 2008

Dr. Harsányi András: Miénk a holnap – A brit fasiszták politikájának lényege
-, Budapest, 1942

Stephen Dorril: Blaskshirt: Sir Oswald Mosley and British Fascism
Viking Publishing, New York, 2017

 

HUNGARIZMUS

Gyurgyák János: Magyar fajvédők
Osiris, Budapest, 2012

Prohászka Ottokár: Az én antiszemitizmusom
Gede Testvérek, Budapest, 2003

n.a.: Nemzetiszocialista káté – Nemzetnevelés
-, Budapest, 1940

Szálasi Ferenc: Hungarizmus 1. – A cél
Gede Testvérek, Budapest, 2004

Sipos Péter: Szálasi ​Ferenc börtönnaplója 1938–1940
Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 1997

Szálasi Ferenc: Szálasi Ferenc naplói (1942-1946)
Magvető Kiadó, Budapest, 2016

Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve
Nemzetek Európája Könyvkiadó, Budapest, 1933

Udvarvölgyi Zsolt: Fejezetek a magyar szélsőjobboldal korai történetéből: fasiszták, kékingesek és a Meskó-párt
ELTE BTK, Budapest, 1996

Paksa Rudolf: A szélsőjobboldal a Horthy-korban
Korunk, Budapest, 2012/11

 

NEMZETIBOLSEVIZMUS

Alexander Dugin: A negyedik politikai eszme
Kvintesszencia, Debrecen, 2017

Erik Van Ree: The concept of ’National Bolshevism’: An interpretative essay
-, -, 2001

Klemens von Klemperer: Towards a Fourth Reich? The History of National Bolshevism in Germany
Cambridge University Press, Cambridge, 2009

Mikhail Agursky: The Third Rome: National Bolshevism in the USSR
Westview Press, Boulder, 1987

 

ÖKOLOGIZMUSOK

AZ ÖKOLOGIZMUS TÖRTÉNETE

Antal Attila: Ökopolitika, ideológia, baloldal
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2015

Scheiring Gábor, Jávor Benedek: Oikosz és polisz – Zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009

Autumn Spanne: What is Deep Ecology? Philosophy, Principles, and Criticism
Treehugger Sustainability for All, -, 2021 (www.treehugger.com)

Boda Zsolt: Globális ökopolitika
Helikon, Budapest, 2004

Sáry Pál: The Legal Protection of Environment in Ancient Rome
University of Miskolc, Miskolc, 2020

Barbara Tuchman: A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century
Alfred Knopf, New York, 1978

Richard Lansdown, W. Yule: Lead Toxicity: History and Environmental Impact
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986

Anna Bramwell: Ecology in the 20th Century: A History
Yale University Press, London, 1989

Andrew Dobson: Green Political Thought: An Introduction
Routledge, London, 1990

Clive Ponting: A New Green History of the World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations
Penguin Books, London, 2007

 

ÖKOSZOCIALIZMUS

Michael Löwy: Why Ecosocialism: For a Red-Green Future
Great Transition Initiative, -, 2018 (www.greattransition.org)

Michael Löwy: An Ecosocialist Manifesto
Green Left, Paris, 2007 (www.greenleft.org.uk)

New Socialist: The end of 20th century socialism?
New Socialist, Toronto, summer 2007 (www.newsocialist.org)

Saral Sarkar: Eco-Socialism or Eco-Capitalism?: A Critical Analysis of Humanity’s Fundamental Choices
Zed Books, London, 1999

Robyn Eckersley: Environmentalism and Political Theory
State University of New York Press, New York, 1992

David McNally: Against the Market: Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique
Verso Books, -, 1996

Derek Wall: Babylon and Beyond: The Economics of Anti-Capitalist, Anti-Globalist and Radical Green Movements
Pluto Press, London, 2005

John Bellamy Foster: Marx’s Ecology
Monthly Review Press, New York, 2000

Paul Burkett: Marxism and Ecological Economics
Brill Leiden, Boston, 2006

Dr. Marosán Bence: A radikális emancipáció programja: a biocentrikus ökoszocializmus elmélete
-, -, 2020 (www.real.mtak.hu)

 

SZOCIÁLÖKOLOGIZMUS

Murray Bookchin: What is Social Ecology?
-, -, 2007 (www.dwardmac.pitzer.edu)

Murray Bookchin: Remaking Society
Black Rose Books, Montreal, 1992

Murray Bookchin: Murray The Philosophy of Social Ecology: Essays on Dialectical Naturalism
Black Rose Books, Montreal, 1994

Steven Best: Murray Bookchin’s Theory of Social Ecology: An Appraisal of The Ecology of Freedom
-, -, 1998

Peter Kropotkin: Mutual Aid: A Factor of Evolution
Extending Horizons Books, Boston, 1955

Lewis Mumford: The Myth of the Machine
Harcourt, New York, 1967

Patrick Geddes: Cities in Evolution
Williams & Norgate, London, 1915

Joch Clark: A Social Ecology
The Anarchist Library, -, 2022 (www.theanarchistlibrary.org)

Douglas Martin: Murray Bookchin, 85, Writer, Activist and Ecology Theorist, Dies
The New York Times, -, 2006 (www.nytimes.com)

Brian Morris: Pioneers of Ecological Humanism: Mumford, Dubos and Bookchin
Black Rose Books, New York, 2017

ÖKOPRIMITIVIZMUS

Fredy Perlman: Against His-Story, Against Leviathan
Black & Red, -, 2002

Brian Oliver Sheppard: Anarchism vs Primitivism
See Sharp Press, Tucson, 2003

John Zerzan: Future Primitive: And Other Essays
Autonomedia, New York, 1994

John Moore: Anarchist Speculations
Ardent Press, -, 2016

 

MÉLYÖKOLOGIZMUS

Phillip F. Cramer: Deep Environmental Politics: The Role of Radical Environmentalism in Crafting American Environmental Policy
Interox, Seattle, 1999

Bill Devall, George Sessions: Deep Ecology: Living as if Nature Mattered
Smith, Salt Lake City, 1985

Bill Devall, Alan Drengson, A. Mark: The Deep Ecology Movement: Origins, Development, and Future Prospects
International Journal of Transpersonal Studies, -, 2011

Arne Næss, George Sessions: A Deep Ecology Eight Point Platform
-, -, 1984

Arne Næss: Life’s Philosophy – Reason & Feeling in a Deeper World
University of Georgia Press, Athen – Georgia, 2002

Arne Næss: Ecology, community and lifestyle
Cambridge University Press, Cambridge, 1989

Aldo Leopold: A Sand County Almanac
Ballantine Books, New York, 1991

Theodore John Kaczynski: Industrial Society and Its Future
-, -, 1995

n.a.: What is Gaianism?
Gaianism.org, -, -, (www.gaianism.org)

 

ÖKOFASIZMUS

Marco Armiero, Roberta Biasillo: La Natura del Duce – Una storia ambientale del fascismo
Einaudi. Storia, Torino, 2022

Madison Grant: The Passing of the Great Race; or The Racial Basis of European History
Charles Scribner’s Sons, New York, 1916

Walther Schoenichen: Naturschutz im Dritten Reich
Hugo Vermüher Verlag, Berlin-Lichtenrade, 1934

n.a.: Reichstierschutzkalender
-, Berlin, 1938

Sam Moore, Alex Roberts: The Rise of Ecofascism: Climate Change and the Far Right
Polity, Cambridge, 2022

Raymond H. Dominick: The Environmental Movement in Germany: Prophets and Pioneers 1871–1971
Indiana University Press, Bloomington, 1992

Luc Ferry: The New Ecological Order
University of Chicago Press, Chicago, 1995

Michael E. Zimmerman: Ecofascism: An Enduring Temptation
-, -, 2004

Aslak Aikio: Animals Rights in the Third Reich
Kaltio.fi, -, 2006 (www.webarchive.org)

Alexis de Coning: Why So Many White Supremacists Are into Veganism
Vice, -, 2017 (www.vice.com)

Alexander R. Ross, Emmi Bevensee: Confronting the Rise of EcoFascism Means Grappling with Complex Systems
Carr, London, 2020 július

Katia Patin: The Rise of Eco-fascism
Coda, -, 2021 (www.codastory.com)

Mary Daly: Why White Supremacists Are Hooked on Green Living
New Republic, -, 2021 (www.newrepublic.com)